O slovníku

Struktura slovníku

Hesla ve slovníku jsou řazena podle abecedního pořádku, jde tedy o abecední slovník. Víceslovné výrazy a ustálená slovní spojení jsou řazena podle prvního slova {zalogovat chybu, přenosnej hadr). Hesla jsou vysvětlována logicky definicí (destroj, tj. způsob zničení počítače), opisem (kejs, tj. prostor pro komponenty potřebné k fungování počítače) nebo synonymním odborným termínem (reprák, tj. reproduktor zvuku).

U podstatných jmen heslo uvádí koncovku druhého pádu a latinskou zkratku rodu (kejk, -u, m.). Výrazy, které se běžně užívají v oblasti výpočetní techniky pouze v plurálu, jsou označeny zkratkou pl. {koně, -/, pl.; ofisy, -ů, pl.). Je-li heslo slovesem, uvádí se jeho vidová specifikace {dok., nedok.). Přídavná jména se ve slovníku objevují minimálně, stane-li se tak, jejich slovnědruhová příslušnost je označena zkratkou adj. {opeřenej, adj.). Vyskytují se tu i výrazy, které si ponechávají svou původní anglickou podobu, tudíž jsou i nesklonné, ty jsou pak označeny jako neskl. {heal, neskl., výraz z počítačových her, nebojový charakter, který ze zálohy podporuje zejména léčbou).

Cizí slova

Pokud je slovo cizího původu; to je v počítačovém slangu velmi časté, za významem výrazu se uvádí, z jakého jazyka pochází (z angl., fr., něm., rus., lat.), původní znění v onom jazyce a jeho překlad {ofisy, z angl. offíce, tj. kancelář). Platí to i pro zkratky a zkratková slova cizího původu {píši, z angl. zkratky PC, tj. personál Computer, tzn. osobní počítač). Jestliže výraz zůstává zcela nebo jen částečně v cizojazyčné podobě, pod heslem v hranaté závorce se uvádí výslovnost.

U některých výrazů existuje i grafická varianta slova, převážně se jedná o slova cizího původu, především tedy anglicismy, která se různým způsobem adaptují na češtinu. Tyto varianty výrazu jsou uvozeny frází též v podobě {notě, -u, m., notebook, přenosný počítač; též v podobě nout nebo hekr, -a, m., člověk nepovoleně pronikající do cizích počítačů; též v podobě hacker, haker).

Synonyma

Většina hesel ve slovníku počítačového slangu má svá synonyma; ta jsou uváděna až na konci hesla, jsou abecedně řazena a uvozena slovem též {vyprintit, dok., vytisknout, z angl. print; též hodit na tiskárnu, printnouť). Odkazuje se tak na významově podobný výraz ve slovníku.